bg web content 1

Digital marketing

Tương lai của marketing – 4 vấn đề về người tiêu dùng mà các marketer cần biết

Author: manage Ngày: 27/11/2017
Hiện nay, các thương hiệu cần các insight và công nghệ để tạo ra các sản phẩm phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng. Đó là lý do tại sao tại Google, chúng tôi luôn ...

7 Lầm tưởng to đùng về xây dựng Thương Hiệu

Author: manage Ngày: 04/09/2017
Ai cũng biết rằng thương hiệu làm nên giá trị của doanh nghiệp. Nhưng khi nói đến thương hiệu cũng như cách xây dựng thương hiệu số đông thường hiểu sai nên bỏ qua hoặc ...

56 Thuật Ngữ Phổ Biến Dùng Trong Digital Marketing

Author: manage Ngày: 04/09/2017
Thương mại điện tử chắc hẳn các bạn cũng biết được hiện nay sức mạnh công nghệ số có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào. Và vì vậy Digital Marketing được dự đoán ...

Liên hệ